Nyheter


LIVE AT ÖRGRYTE, RECENSION ORGELFORUM ANDERS JOHNSSON

Bengt Tribukait spelar på Willisorgeln och den Nordtyska orgeln i Örgryte nya kyrka Musica Redivivia MRCD 010 www.mrcd.nu Bengt Tribukait gav två konserter på orglarna i Örgryte kyrka i maj 2003. Inspelningarna från konserterna har nu givits ut på CD av en japansk producent.

Skivan inleds på Willisorgel med två nutida kompositioner skrivna för Tribukait. Adoration of the Magi in the Snow av Victoria Borisova-Ollas är inspirerad av Bruegels tavla med samma namn. Kompositionen är polyfont skriven med många arkaiserande ornament och gester kombinerat med symfonisk uppbyggnad, vilket passar Willison orgeln utmärkt. Den sakrala stämningen i stycket får mig att associera till Symphonie romane av Widor, fast i mindre format och med ett förhållandevist modernt tonspråk. Reminiscences of the Future av Sergei Dmitriev är ett mer konventionellt nutida verk med dunkla klanger och stämningar. Avdelningen på Willisorgeln avslutas med Liszts Weinen, klagen… i en övertygande och klangligt raffinerad version. Överhuvudtaget klingar Willisorgeln storslaget under Tribukaits säkra händer och fötter. Avdelningen på den nordtyska orgeln inleds med två stycken av Byrd och avslutas med Concerto i a, Wir glauben all’ (BWV 740) och doriska Toccatan och fugan av Bach. Tribukait behandlar orgeln annorlunda än andra skivartister jag hört presentera sig på den nordtyska orgeln i Örgryte. Han registrerar sparsmakat och undviker de bjärta färgerna på den nordtyska paletten. Istället visar han på orgelns sångbara och lyriska kvalitéer. Bachspelet är vitalt och elegant, med självklar rytmik och fint detaljarbete. Det orkestrala ursprunget hos Concerto i a framhävs genom ett kammarmusikaliskt och livfullt spelsätt, medan den doriska Toccatan och fugan görs i en storslagen gravitetisk tappning. De profilerade interpretationerna i kombination med medeltonsstämningen gör att dessa ofta hörda Bachverk klingar fräscht på nytt. Det behändiga CD-konvolutet innehåller all nödvändig information, inklusive alla använda registreringar. Skivan rekommenderas!
Anders Johnsson