Orgelkonsert, Sankt Görans kyrka, Stockholm

29 October 2023
18:00

Musik från medeltiden och renässansen samt verk av Couperin och Bach

Gabriella Sjöström, orgel
Bengt Tribukait, medeltida portativ och orgel