Konsert Västerledskyrkan, Bromma

18 February
16.00
Musik av bl a Fauré, Franck, Haydn och Bach (orgelsolo: Preludium och fuga c-moll)
Västerleds kyrkokör
Bengt Tribukait, orgel och piano
Fredrik Zander, dirigent