Konsert, Uppenbarelsekyrkan Hägersten

26 November 2023
18.00

Bach: kantater nr 82 och 198 samt motetten ”Komm, Jesu komm”

Kör, orkester och solister
Bengt Tribukait, orgel
Martin Blomkvist, dirigent