Konsert, Svärta kyrka, Nyköping

18 July
19.00
 Musik av Bach
 Per Gross, blockflöjt
 Bengt Tribukait, cembalo och orgel