Konsert, Stavanger (Norge)

23 November 2022
20.00
Martiniqueloftet
Musik av Moondog
Stefan Lakatos, slagverk
Bengt Tribukait, piano