Julkonsert, Västerledskyrkan, Bromma

17 December
16.00

Västerledskyrkans kammarkör
Solister
Bengt Tribukait, orgel och piano
Fredrik Zander, dirigent